دوستیابی سریع در شبکه اجتماعی "کابل جان" یکی از ویژگی های برتر است. تعداد زیادی از کاربران در "کابل جان" حتی دوستان قدیمی خود را پیدا کرده اند. از تمام شما کاربران خواهشمندیم برای اینکه دوستیابی راحت انجام شود، برای اینکه دوستان تان به راحتی شما را پیدا کنند، لطفا اطلاعات کامل ( اسم، تخلص و شغل ) خود را در پروفایل تان بگذارید. برای اینکه بتوانید اسم، تخلص و شغل خود را در پروفایل
           Popular culture of the XX century gave birth to one of the biggest fears in the history of modernmankind.           The film industry actively crates and promotes images of the horrific future where people fight in cruel and unequal war with their own creation - artificial mind, which, in various forms, is trying to enslave, but more often to destroy their creators with nuclear weapons,
Афганистан- исламская страна с уникальной идентичностью, богатой историей, литературой, музыкой, кухней и обществом с динамичным характером. Эта страна вновь возродилась в качестве одного из ведущих мировых центров международной политической и общественной деятельности. Сегодня внимание всего мирового сообщества сосредоточено на происходящем в стране.Несмотря на то, что на протяжении всей истории страна
Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров.
هر سرزمینی ویژه گیهای خودش را تا زمانهای دراز نگه می دارد. افغانستان نیز سرزمینی ازین گونه است. به اختصار بایست گفت که افغانستان چهار ثروت پنهان و آشکار دارد که همیشه در همه مباحث به گونه ی ناراحت فراموش می شوند و یا دستکم نادیده اش می انگارند. این چهار ثر وت کلان کدامها اند؟ نخست، افغانستان که هرگز کشوری مستعمره نبوده است، مردمانی دارد که زود می توانند با تحول آشنا شوند و آن را دریابند و در کنار همدیگر
در شرایط جهانی شونده کنونی، شبکه های اجتماعی واقعیت جدیدی را نه تنها برای افراد، مؤسسات، شرکت ها و سازمان ها که برای کشورها و گاه گروهی از کشور ها هم ایجاد می کنند. شبکه های اجتماعی نه تنها میدان بزرگ و بی مرزی را برای معاشرت روزمره میان افراد فراهم آورده اند بلکه به بازار بزرگ فروش کالا و خدمات برای شرکت ها و آژانس های اطلاعاتی بزرگ نیز تبدیل شده اند. این شبکه ها همچنان عرصه یی شده اند که در آن، 
تغییرات و تحولات جهانی چنان دینامیک و سریع است که همین چند سال پیش تصور آن دشوار بود. دانش و تکنولوژی معاصر بشریت را در مرز بزرگی وحدت  و یکپارچه گی قرارداده است و می توان آن را از لحاظ عظمت و فراگیر بودن، با رنسانس اروپا مقایسه کرد. اما این بار مقیاس و ابعاد تحول به مراتب وسیع تر است و همزمان چالشهای فراوانی را نیز با خود آورده است. کفایت می کند از بحران مالی و اقتصادی در اروپا، تغییرات شگفت انگیز
Сформировать обращение Роскомнадзор может каждый кто докажет, что авторские права были нарушены включая копирование внешнего интерфейса и ресурса.http://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/ - Данная форма является официальным обращением в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и влечет правовые последствия, которые предусмотрены